BIPNiedziela, 28.5.2023

LIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 24.03.2022 g. 12.00 oraz Komisje

LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
24 MARCA 2022 r. godz. 12.00 w trybie zdalnym
 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 24 lutego 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 7 marca 2022 r.

6. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021.

a)      Komisji Finansowej,

b)      Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

c)      Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

d)      Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

e)      Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej Aktywizacji Zawodowej.

7. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2021.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego  w Gnieźnie za 2021 rok.

9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2021 rok.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2021 rok.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

b)      zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej pn: „Szpital Pomnik Chrztu Polski”  w Gnieźnie.

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne głosy i informacje.

16. Zamknięcie sesji.


 

Posiedzenia Komisji Rady

  • wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 17.03.2022 r. o godz. 13.00
  • posiedzenie Komisji Rewizyjnej 22.03.2022 g. 13.00
  • posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej 23.03.2022 r. g. 13.00
  • posiedzenie Komisji Finansowej 24.03.2022 r. g. 10.30
  • posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu odbędzie się 21 marca 2022 r. o godz. 13.00 w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie, ul. Gdańska 106.


Link do transmisji: https://www.youtube.com/c/PowiatGnieznoPGN/live


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki