BIPSobota, 03.6.2023

Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 21.12.2021 g. 9.00

Uwaga. Przerwa w obradach sesji trwa do dnia 27.12.2021 r. do godziny 10.00
 
 
SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
21 grudnia 2021 r. g. 9.00 w trybie zdalnym
 

Program, uchwały, dokumenty - kliknij w link

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022- 2031. Uchwała, Zal 1, Zal. 2, Uzasadnienie, Tabela 
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) przedstawienie Uchwały SO-07/0957/161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego, 
c) opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
d) dyskusja nad projektem uchwały,
e) głosowanie projektu uchwały.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami  informacyjnymi,
b) przedstawienie Uchwały SO-7/0952/161/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2022r.
c) przedstawienie Uchwały Nr S0-7/0951/652/2021  Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Gnieźnieński deficytu budżetu,
d) przedstawienia opinii Komisji Finansowej,
e) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 17 grudnia 2021 r. powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
f) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii,
g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
h) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022,
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022,
c) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022,
d) ustalenia zasad naliczania diet radnych powiatu,
e) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego,
7. Sprawozdanie Przewodniczącego zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne głosy i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
 
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki