BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Uchwała nr 1115/2021 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.10.2021r. w sprawie

przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2022”

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

dotyczących projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Konsultacje rozpoczynają się 27 października 2021 roku i będą trwały do 04 listopada 2021 roku.

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: zdrowie@powiat-gniezno.pl

Uchwała - Załącznik

Formularz konsultacji na 2022 rok - Załącznik

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki