BIPSobota, 04.12.2021

Zwołanie XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji

XLVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 28 października 2021 r. o godz. 12.00
w trybie zdalnym
 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 września 2021 r. 
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazywane Urzędom Skarbowym.
6. Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za rok szkolny 2020/2021.
7. Informacja i ocena wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej pn: "Szpitala Pomnik Chrztu Polski" w Gnieźnie.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne głosy i informacje.
13. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych