BIPPoniedziałek, 21.6.2021

Transmisja - Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - 14 czerwca 2021

Uprzejmie zapraszamy na nadzwyczajną XLI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 10.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami).

NADZWYCZAJNA XLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI - 14 czerwca 2021 roku

Transmisja: https://www.youtube.com/c/PowiatGnieznoPGN/live

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Zatwierdzenie sposobu głosowania  w sprawie wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru nieetatowego członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
  5. Zamknięcie sesji.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie. W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych