BIPCzwartek, 24.6.2021

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 października 2020 roku, o godz. 12.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

29 października 2020 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo- Leczniczemu w Gnieźnie.
 6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazywane Urzędom Skarbowym.
 7. Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim w roku szkolnym 2019/2020.
 8. Informacja i ocena wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych