BIPNiedziela, 05.12.2021

Wydział komunikacji wydłuża godziny pracy

Wydział komunikacji wydłuża godziny pracy

Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców sygnały o konieczności zwiększenia dostępności do Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Starosta Gnieźnieński zdecydował o wydłużeniu godzin pracy wydziału, który od 27 kwietnia, obsługiwać będzie klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Przypominamy jednocześnie, iż ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu epidemii oraz dodatkowych obostrzeń niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, obsługa klientów Wydziału Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbywa się drogą elektroniczną oraz poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, znajdującą się w wejściu do starostwa.

Jedną z ważniejszych informacji dla klientów wydziału jest wydłużenie z 30 dni do 180 dni terminu dotyczącego obowiązku zgłoszenia kupna, sprzedaży oraz rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego do kraju z terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzone za sprawą tzw. „specustawy” dotyczą umów zawartych po 1 marca 2020 roku i obowiązywać będą do 31 grudnia 2020 roku. Wnioski dokumentujące nabycie lub zbycie pojazdu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: rejestracja@powiat-gniezno.pl Wniosek należy pobrać ze strony internetowej starostwa i wypełniony, wraz z umową lub fakturą zbycia/nabycia zeskanować oraz przesłać na wymieniony adres e-mail.

Przypominamy również, iż osoby poruszające się pojazdami na terenie kraju, w razie kontroli drogowej nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego, stąd w obecnej sytuacji nie jest konieczny odbiór z urzędu stałego dokumentu. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż osoby, które muszą odebrać stały dowód rejestracyjny ze względu na konieczność wyjazdu za granicę proszone są o składanie odpowiednich wniosków w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu lub kontakt z wydziałem drogą telefoniczną.

Uwaga - nadal rejestrowane będą w pierwszej kolejności pojazdy spełniające szczególnie ważną rolę społeczną. W razie pilnej potrzeby rejestracji pojazdu należy wypełnić odpowiedni wniosek:

Opłaty ze rejestrację pojazdu należy wnieść przelewem  na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, nr rachunku: PKO I O/Gniezno 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287.

Ponadto, w przypadku konieczności odbioru prawa jazdy przez zawodowych kierowców, należy również osobiście kontaktować się z pracownikami urzędu pod numerem telefonu 61 424 07 08. Pozostałe osoby proszone są o przesłanie e-maila na adres: prawo.jazdy@powiat-gniezno.pl i zamieszczenie w treści zgody na wysłanie druku prawa jazdy tradycyjną pocztą, z podaniem adresu zamieszkania.
 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych