BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Powiatowy Urząd Pracy - nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy - nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie rozpoczął nabory wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

  • Wysokość wsparcia: max. 5 tys. zł.
  • Okres spłaty: nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Możliwość umorzenia:
    pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.


Procedura składania wniosków:
• włożenie, w zaklejonej kopercie, do skrzynki podawczej umieszczonej w wejściu głównym do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie przy ul. Jana III Sobieskiego 20 lub przesłanie pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu, bądź złożenie w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP:

  • Pani Aneta Sikorska–tel.(+48) 616697023,
  • Pani Martyna Kołodziejewska–tel.(+48) 616697024,
  • Pani Renata Kościelniak – tel. (+48) 61 669 70 30.


Więcej informacji: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki