BIPPoniedziałek, 23.5.2022

XXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 23 stycznia 2019 roku

Gniezno, 15.01.2020 r.

Szanowni Państwo,


 
Uprzejmie zapraszam na XXII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

XXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

23 stycznia 2019 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. powierzenia Miastu i Gminie Kłecko wykonywania zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kłecko,

  2. niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gnieźnieńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,

  3. przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

 5. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019.

 6. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019, zgodnie z art. 38 b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne głosy i informacje.

 11. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych