BIPPoniedziałek, 10.8.2020

XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Gniezno, 06.12.2019 r.


 


 

Szanowni Państwo,


 
Uprzejmie zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

XX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

12 grudnia 2019 roku

Porządek obrad

 

PROJEKTY UCHWAŁ

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: zmiany uchwały nr XV/156/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020, zmienionej uchwałą nr LIV/369/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 października 2014 r.

 2. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/99/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Augusta Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.

 3. w sprawie: wyodrębnienia i połączenia ośrodka interwencji kryzysowej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 4. w sprawie: połączenia Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” w Gnieźnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

 5. w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 6. w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

  Załącznik

 7. Sprawy bieżące dotyczące korekt finansowo-budżetowych roku 2019 oraz działania dotyczące

  zamknięcia bieżącego roku.

 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym

  i z wykonania uchwał Rady.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wolne głosy i informacje.

 12. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

/-/ Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych