BIPŚroda, 31.5.2023

KONDOLENCJE

Pani Małgorzacie Cichomskiej-Szczepaniak
Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają

Piotr Gruszczyński Starosta Gnieźnieński
wraz z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki