BIPPoniedziałek, 23.5.2022

NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

19 marca 2019 roku

Porządek obrad

 

1.    Otwarcie sesji

2.    Stwierdzenie kworum

3.    Przedstawienie porządku obrad

4.    Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

  2. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

    5.    Zamknięcie sesji.

     

Przewodniczący Rady Powiatu

 

 

 Dariusz Pilak

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych