BIPPoniedziałek, 05.6.2023

III SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 20 grudnia 2018 roku

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. Określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 6. Uchwalenia budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2019,
 • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • głosowanie uchwały.
 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 – 2031:
 • przedstawienie projektu uchwały,
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019 – 2031,
 • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • dyskusja nad projektem uchwały,
 • głosowanie uchwały.
 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.  
 2. Interpelacje, zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Pilak

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki