BIPPoniedziałek, 29.5.2023

LX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na LX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku o godz. 1200  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

11 października  2018 roku

Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018r.
 5. Podjęcie uchwały:
 1. w sprawie: Statutu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie;
 2. w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/253/2017 ws. zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji projektu pn.: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” ;
 3. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/347/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 06.06.2018 roku                        w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ze zmianami.
 4. W sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/348/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21.06.2018 roku                        w sprawie: emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                        i wykupu. 
 1. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych składanych Wojewodzie Wielkopolskiemu, Staroście Gnieźnieńskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu i przekazywane Urzędom Skarbowym.
 2. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego za lata 2016 – 2017 w tym stan środowiska.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim za poprzedni rok szkolny, w tym wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
 5. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za ostatni rok.
 6. Rozpatrzenie wniosku formalnego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie  międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.  
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Działalność Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V kadencji.
 12. Zamknięcie sesji.

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki