BIPCzwartek, 01.6.2023

LIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na LIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu  27 września 2018 roku o godz. 12 00  w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

27 września  2018 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 czerwca 2018r.
 5. Przyjęcie protokołu z LVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 7. Warunki wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2018 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu  finansowego  Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego za I półrocze 2018 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2018r.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: zmiany uchwały   nr XLII/253/2017 ws.zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu realizacji projektu pn: „Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie”;
 2. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
 3. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków;
 4. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/340/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 5. w sprawie: przyjęcia ,,Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018- 2021”;
 6. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie;
 7. w sprawie: ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 8. w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu;
 9. w sprawie: ufundowania stypendium naukowego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;
 10. w sprawie: Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego;
 11. w sprawie: rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego;
 12. w sprawie: przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzuskołoniu;
 13. w sprawie: przyznania Godła Promocyjnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dla  Pana A.R.
 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2018 r.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.  
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Wolne głosy i informacje.
 7. Zamknięcie sesji.
   

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki