BIPCzwartek, 01.6.2023

LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na LII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 1200w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

 

LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

29 marca 2018 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu  LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 marca 2018r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2031.
  2. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2018 roku.
  3. określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r.
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Informacje na temat prac Nadleśnictwa Gniezno wykonanych na terenie lasów dotkniętych klęską huraganowego wiatru w dniu 11 sierpnia 2017 r. oraz  planowanych przez nadleśnictwo działaniach w roku 2018.
 7. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017:

a)Komisja Finansowa

b) Komisja Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska

c)Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

d) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

e) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2017 rok.
 4. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Wolne głosy i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki