BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 12:00 

w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
30 listopada 2017 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 października 2017r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”
  2. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
  3. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 27 w Gnieźnie.
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie.
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 imJanusza Kusocińskiego z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 27 w Gnieźnie.
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Kłecku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza z siedzibą przy ul Gnieźnieńskiej 7 w Kłecku.
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kłecku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Kłecku.
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego z siedziba przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.
  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Chrobrego 23 w Gnieźnie.
  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.
  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.
  15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.
  16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.
  17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.
  18. zmiany Uchwały Nr XLVI/289/2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie: powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e- dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”
  19. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością przesyłu.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.
 9. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (III okres sprawozdawczy 2013-2017).
 10. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017.
 11. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.
 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki