BIPCzwartek, 01.6.2023

Inwestycyjna polityka miasta Browary


Podstawowymi zadaniami polityki inwestycyjnej miasta są:

  • kształtowanie inwestycyjnego wizerunku miasta;
  • tworzenie i rozwój ustawodawstwa, jednostek organizacyjnych, infrastruktury i wsparcia informacyjnego inwestycyjnej działalności miasta;
  • gromadzenie zasobów inwestycyjnych i zapewnianie ich inwestycyjnego zastosowania poprzez tworzenie programu dla realizacji priorytetowych i ważnych społecznie kierunków rozwoju miasta;
  • zapewnianie udziału miasta w regionalnych inwestycjach, programach, projektach narodowych, grantów w różnych branżach przemysłu;
  • zapewnianie informacji o projektach inwestycyjnych dla przedsiębiorstw miejskich;
  • wsparcie przedsiębiorstw miejskich w procesie mobilizacji do inwestycji;


Głównymi priorytetami w kierunkach działalności gospodarczej są:

  • inwestycje w celu zwielokrotnienia produkcji dóbr i usług, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost jakości standardu życia populacji;
  • inwestycje w obiekty usług komunalnych i mieszkalnictwo z wprowadzeniem energooszczędnych rozwiązań i modernizacja inżynierii infrastruktury miasta;
  • inwestycje w rolnictwo;

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki