BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Europa w Internecie

www.euro.pap.com.pl   Serwis informacyjny dot. UE
 
www.ukie.gov.pl   Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (dokumenty UE, akty prawne, tłumaczenia, analizy i publikacje)
 
www.cie.gov.pl   Centrum Informacji Europejskiej UKIE (przewodnik tematyczny, przewodnik przedsiębiorcy)
 
www.euroinfo.org.pl   Centrum Euro Info (możliwość korzystania z dokumentów Biura Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich)
 
www.wwpe.gov.pl   Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 
www.europa.eu.int   Główny serwer internetowy Unii Europejskiej
 
www.europa.delpol.pl   Punkt Informacyjny UE
 
ec.europa.eu   Komisja Europejska
 
www.europarl.eu.int   Rada Unii Europejskiej
 
www.cor.eu.int   Komitet Regionów
 
www.eur-op.eu.int   Biuro Wydawnictw Wspólnot Europejskich
 
www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise   Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości
 
www.europa.eu.int/comm/dgs/enlargement   Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE
 
www.eiop.or.at/euroint   Europa w internecie
 
www.ie.lodz.pl   Instytut Europejski
 
www.negocjacje.gov.pl   Pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w UE
 
www.infoeuropa.gov.pl   Pełnomocnik rządu ds. informacji europejskiej - "Unia bez tajemnic"
 
www.futurum.gov.pl   Strona MSZ nt. przyszłości Europy - debata
 
www.euwebring.org   Europejska Sieć Internetowa
 
www.ecb.int   Europejski Bank Centralny
 
www.eu2002.dk   Prezydencja duńska 01.07.2002-31.12.2002
 
www.presidence-europe.fr   Francja - Przewodnicząca UE 01.07.2000 - 31.12.2000
 
www.ue.eu.int/de/presid   Aktualna prezydencja Rady
 
www.news.bbc.co.uk   Europejskie informacje BBC
 
www.unia-polska.pl   Magazyn Unia&Polska
 
www.faz.de   Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
www.tout.lemonde.fr   Le Monde
 
www.elpais.fr   El Pais
 
www.ft.com   Financial Times
 
www.euro-sceptic.org   Katalog eurosceptycznych stron www
 
www.aegee.org   Europejskie Stowarzyszenie Studentów (AEGEE)
 
www.eib.eu.int   Europejski Bank Inwestycyjny
 
www.proeuropa.gr   Pro Europa
 
www.europeanforum.bot-consult.se   Europejskie Forum na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości
 
www.democracy-experience.org   Demokracja-Doświadczenie
 
www.cife.org   Międzynarodowe Centrum Kształcenia Europejskiego
 
www.yes.be   Młodzi Przedsiębiorcy na rzecz Europy
 
www.ercomer.org   ERCOMER - Centrum Badań nad Imigracją i Relacjami Etnicznymi
 
www.cmutuel.com   Wszystko o euro
 
www.ecu-activities.be   ECU-Euro
 
www.curia.eu.int   Trybunał Sprawiedliwości
 
www.eca.eu.int   Trybunał Rewidentów Księgowych
 
www.ces.eu.int   Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 
www.cor.eu.int   Komitet Regionów
 
www.eif.eu.int   Europejski Fundusz Inwestycyjny
 
www.eea.eu.int   Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 
www.emcdda.org   Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Uzależnień Narkotykowych
 
www.eurofound.ie   Europejska Fundacja na rzecz poprawy warunków życia i pracy
 
www.aami.eu.int   Biuro na rzecz Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
 
www.cpro.fr   Wspólnotowe Biuro Wdrażania Prawa
 
www.cdf.eu.int   Centrum Tłumaczeń UE
 
www.eudraportal.eudra.org   Europejska Agencja Klasyfikacji Produktów Medycznych
 
www.euro-ombudsman.eu.int   Ombudsman
 
www.europa.eu.int/eurlex   Eur-Lex
 
www.etf.eu.int   Europejska Fundacja Szkoleń
 
www.europa.eu.int/com/anti-fraud   Europejskie Biuro ds. Walki z Korupcją
 
www.europol.eu.int   Europol
 
www.esrin.esa.int   Europejska Agencja Kosmiczna
 
www.europa.eu.int/comm/eurostat   Biuro statystyczne UE Eurostat
 
www.zeus.mzes.uni-mannheim.de   Eurobarometr
 
www.eurplace.org   Organizacje Europejskie
 
www.amue.lf.net   Stowarzyszenie na rzecz Unii Monetarnej
 
www.sysmond.com.eurofaq   FAQ-EMU and the euro
 
www.europa.eu.int/euro   Euro
 
www.nuclear.org   Europejskie Stowarzyszenie Nuklearne
 
www.ibeurope.com   infoBase Europe - agencja informacyjna (polityka społeczna, regiony, zatrudnienie)
 
www.centraleurope.com   Central Europe Online
 
www.euro-know.org   Euroknow
 
www.euractiv.com   EurActiv
 
www.euronews.net   EuroNews
 
www.europeanaccess.co.uk   European Access Plus
 
www.europeonline.com   European Portal to the Internet
 
www.european-voice.com   European Voice
 
www.euobserver.com   Euobserver.com
 
www.freebrit.demon.co.uk   Eurocritic
 
www.sp.nl/spectre   Spectre magazine
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki