BIPPiątek, 09.6.2023

Cyfrowy Powiat

Grant w wysokości 350 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat.

 

W ramach grantu Powiat Gnieźnieński planuje wykonać działania w poszczególnych obszarach:

I. Cyfryzacja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych

 1. Modernizacja stron WWW Starostwa Powiatowego w Gnieźnie podniesienie bezpieczeństwa danych i użytkowników korzystających ze stron internetowych oraz zwiększenie dostępności i zgodności z obowiązującymi zasadami UI oraz UX a także WCAG 2.1 dotyczącymi tworzenia stron internetowych, poprzez przeniesienie stron internetowych Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl, www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, www.tupowstalapolska.pl oraz www.orzelprzedsiebiorczosci.pl Starostwa Powiatowego w Gnieźnie do bezpiecznej usługi chmurowej.
  Modernizacja istniejących stron internetowych spowoduje, iż będą w pełni dostępne cyfrowo i będą przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Użytkownicy będą mogli korzystać ze stron internetowych za pomocą dostępnych dla nich zmysłów, będą mogli znajdować i używać treści oraz funkcji niezależnie od tego jak nawigują (np. za pomocą samej klawiatury lub samej myszy), oraz będą mogli w pełni zrozumieć treści i sposób ich działania. Treści i funkcje stron będą działały poprawnie w wielu różnych programach użytkowników np. przeglądarkach internetowych.
 2. Zakup dysków sieciowych NAS z usługą konfiguracyjną dla jednostek podległych powiatu gnieźnieńskiego, co pozwoli zabezpieczyć dane przed ich utratą i atakami ransomware
  oraz zapewni ciągłości pracy administracji tych jednostek.
 3. Zakup stacji roboczych dla podległych jednostek organizacyjnych w celu poprawienia jakości świadczonych usług dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. Obecnie część posiadanego sprzętu nie posiada wsparcia producenta oprogramowania systemowego.
 4. Modernizacja istniejącej serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Podstawowymi zadaniami w ramach tego działania będą:
 • przemigrowanie systemów serwerowych, których wsparcie producenta pod względem aktualizacji bezpieczeństwa zostanie wygaszone w roku 2023 do systemów z wsparciem producenta pod względem aktualizacji bezpieczeństwa;
 • rozdzielenie ról serwerów w celu obniżenia możliwości wystąpienia awarii i skutków jej wystąpieniem;
 • wirtualizacja systemów zapewniająca szybkie odtworzenie systemów z danymi.

Wyżej opisane przedsięwzięcia zapewnią bezpieczeństwo przy archiwizacji danych pracowników ze stacji roboczych, przyczynią się do prawidłowego zabezpieczenia danych systemu EZD i maszyn wirtualnych. Dla osiągniecia tego celu wymagane jest:

 • modernizacje posiadanych serwerów poprzez zakup kart rozszerzeń,
 • modernizacje posiadanej macierzy dyskowej poprzez zakup dodatkowych dysków oraz przekonfigurowanie,
 • zakup nośnika do kopi offline.

 

II. Zakup sprzętu dla szkół i placówek oświatowych

 1. Zakup stacji roboczych dla szkół i placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego, które są niezbędne do realizacji podstawy programowej przez uczniów uczęszczający do tych placówek. Obecnie część stacji roboczych, które są na wyposażeniu szkół powiatu gnieźnieńskiego nie posiada wsparcia producenta oprogramowania systemowego.
 2. Zakup dysków sieciowych NAS z usługą konfiguracyjną dla szkół powiatu gnieźnieńskiego co pozwoli zabezpieczyć dane przed ich utratą i atakami ransomware oraz zapewni ciągłości pracy administracji tych jednostek.

 

III. Cyberbezpieczeństwo

 1. Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
 2. Licencja dostępowa (CAL) per USER do Windows Server 2019/2022 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Zakup Licencji umożliwi migrację zgodnie z licencjonowaniem firmy Microsoft z Windows Serwer, którego wsparcie kończy się w roku 2022 pod względem aktualizacji i zgodności z obowiązującymi przepisami do Windows Serwer 2019, którego wsparcie jest kontynuowane

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki