BIPWtorek, 30.5.2023

Rewolucja w stypendiach

Rewolucja w stypendiach
Próbując sprostać wyzwaniom coraz bardziej wymagającego rynku pracy, starosta Krzysztof Ostrowski postanowił finansowo wspomagać nie tylko młodzież osiągającą najlepsze wyniki we wszystkich przedmiotach, lecz także uczniów osiągających bardzo dobre, a nawet wybitne wyniki w wybranych przedmiotach. Właśnie tacy pasjonaci często osiągają w życiu sukces i warto ich docenić i im pomóc. W tym celu starosta wyszedł z inicjatywą opracowania nowych zasad przyznawania stypendiów.

Dla każdej z 11 szkół ponadgimnazjalnych przewidziano po osiem stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe oceny z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia bądź biologia.
Trzy stypendia mają otrzymywać także uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.
Nadal będą przyznawane stypendia dla najlepszych uczniów szkół oraz stypendia socjalne.

Kolejną nowością będą natomiast stypendia naukowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów ZSZ mogą otrzymać osoby, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce: najwyższą średnią ocen w szkole (nie mniejszą niż 4,0), ocenę bardzo dobrą z praktyki zawodowej, co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania. Uczeń, który będzie otrzymywał stypendium musi posiadać także usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, powiat będzie wspierał ponadto najlepszych uczniów z przedmiotów zawodowych. Fundowane będą w tym zakresie po trzy stypendia dla uczniów ZSP nr 1 w Gnieźnie, ZSP nr 4 w Gnieźnie, ZSEO w Gnieźnie, ZSP w Witkowie i ZSP w Trzemesznie oraz po cztery stypendia dla uczniów ZSP nr 2 w Gnieźnie i ZSP nr 3 w Gnieźnie.

Uczniowie, którym przyznane zostaną stypendia socjalne, naukowe lub dla szkół zawodowych będą otrzymywać po 150 zł miesięcznie, natomiast najlepsi uczniowie z poszczególnych przedmiotów po 130 zł miesięcznie.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki