BIPPiątek, 09.6.2023

Radni na rekonesansie stref gospodarczych

Radni na rekonesansie stref gospodarczych


Na rekonesans stref Powiatu Teltow - Fläming udało się trzynastu radnych Gminy Gniezno z Przewodniczącym Rady Markiem Słomczewskim na czele oraz z Włodzimierzem Lemanem Wójtem Gminy, pięciu radnych Gminy Trzemeszno z Przewodniczącym Rady Michałem Gwiazdą. Delegacji przewodniczył Starosta Krzysztof Ostrowski a w jej skład weszli również Jan Gorzelańczyk radny powiatowy, Sylwester Sip Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oraz pracownice Wydziału Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa.

Dobór osób stanowiących delegację gnieźnieńską nie był przypadkowy. Bardzo wielką uwagę władze powiatu przywiązują do działań z zakresu gospodarki i planują przy woli i zaangażowaniu przedstawicieli samorządów gminnych utworzyć pierwszą strefę na granicy gmin Gniezno i Trzemeszno. Jeszcze w tym roku planowane jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na utworzenie pierwszej strefy.

Delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego zwiedzała następujące strefy: park przemysłowy Preußenpark und Brandenburgpark, lotnisko Schönhagen, strefę drzewną w Baruth a na koniec wieś muzealną Museumdorf Glashűtte. Na lotnisku Schönhagen prezes Agencji Rozwoju Gospodarczego Powiatu TF (SFWGgmbh) Pan Herbert Vogler zaprezentował dorobek gospodarczy tamtejszego powiatu oraz genezę powstawania stref, główne problemy towarzyszące ich tworzeniu oraz skalę inwestycji, jak również sposób pozyskania środków na ich powstanie.

Najważniejszym celem wizyty było pokazanie przedstawicielom gmin osiągnięć Powiatu Teltow - Fläming w zakresie tworzenia stref przemysłowych. Po 17-tu latach doświadczeń powstało ich 51. Przedstawiciele niemieckiego powiatu podkreślali iż, nieodzownym elementem pomyślności działań w tym zakresie jest współpraca z gminami oraz wzajemne zaufanie. Burmistrz Baruth stwierdził, że "…dzięki przychodom finansowym ze strefy po dziesięciu latach jej działalności jest możliwe wsparcie bieżących zadań Gminy jak drogi, kanalizacja, szkoły itp. Dzisiejsze efekty ekonomiczne są wypracowywane przez lata i z perspektywy czasu można powiedzieć ze 100% pewnością, że warto tworzyć strefy gospodarcze…".

Współpraca pomiędzy powiatami o charakterze gospodarczym odnosi efekty. W ostatnich latach odbywały się spotkania przedstawicieli obu stron na różnych szczeblach. W styczniu 2007 roku powstał portal gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, w ramach którego zamieszczono dział kooperacji międzynarodowej. Tam firmy z Powiatu Teltow - Fläming oraz Powiatu Gnieźnieńskiego mogą zamieszczać swoje oferty współpracy. Podobna baza znajduje się na stronie niemieckiej agencji pod adresem www.swfg.de. W najbliższym czasie Starostwo planuje kolejne wspólne przedsięwzięcia mające na celu kojarzenie przedsiębiorców z terenu obu powiatów. Uwieńczeniem spotkań i rozmów powinna stać się pierwsza Strefa Gospodarcza.

Doświadczenia niemieckiego partnera mogą stanowić dla władz Powiatu Gnieźnieńskiego i dla samorządów gminnych bogatą wiedzę w zakresie podejmowania działań o charakterze gospodarczym. Na szczególną uwagę zasługuje działalność tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego podobnej do naszego GARG-u. Spółka po 15 latach działalności ma na swoim koncie kilkanaście spektakularnych osiągnięć o charakterze inwestycyjnym. Poprzez swoją rozbudowaną strukturę (SWFG gmbh posiada osiem "córek", czyli innych spółek zarządzających majątkiem powiatu np. Fläming Skate, Park Biotechnologii w Luckenwalde, lotnisko w Schönhagen) obejmuje bardzo bogate spectrum spraw związanych z rozwojem gospodarczym regionu. Agencja nie zrobiłaby jednak tyle, gdyby nie finansowane wsparcie ze strony samorządów oraz szeroko rozumiana współpraca z władzami lokalnymi, rządem federalnym Brandenburgii i środowiskiem gospodarczym.

          Wydział
          Promocji i Rozwoju
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki