BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad(wstępny)

XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 24 CZERWCA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Informacja na temat promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stref gospodarczych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/201/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Witkowo.
  5. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu” w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  6. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/219/2001 z dnia 6 grudnia 2001 w sprawie określenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, na których wspomaganie mogą być przeznaczone środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana.
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu podłączenia jednej syreny alarmowej do systemu radiowego powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno.
  10. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki