BIPSobota, 03.6.2023

Działacze polonijni PKOL w Powiecie Gnieźnieńskim

XVII Światowy Sejmik Działaczy Polonijnych PKOL odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu prof. Longina Pastusiaka. Komitetowi Honorowemu przewodniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, a w jego skład wszedł m.in. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski.

Przez sześć dni uczestnicy sejmiku reprezentujący środowisko polonijne z kilku kontynentów (25 państw) dyskutowali o rozwoju polskiego sportu olimpijskiego, a także o roli Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Fundacji Olimpijskiej, o udziale i znaczeniu olimpijczyków w promocji ruchu olimpijskiego oraz o kierunkach działalności polonijnego ruchu olimpijskiego przed i po Igrzyskach Olimpijskich w Atenach.

Oprócz obrad plenarnych i dyskusji w komisjach problemowych w programie sejmiku znalazł się również czas na poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Wielkopolski.

„Stąd nasz ród” – takie motto przyświecało dniu gnieźnieńskiemu. W programie wizyty znalazły się takie punkty jak: Katedra Gnieźnieńska, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Aula I LO – tzw. sala sejmowa, Kolegium Europejskie, Wielkopolski Park Etnograficzny oraz wyspa na Ostrowie Lednickim.

Dla gości sejmiku gospodarze ziemi gnieźnieńskiej przygotowali biesiadę ludową. Oprócz smakowitego wielkopolskiego jadła na gości czekały i inne atrakcje. Wieczór umilała kapela ludowa, a atmosferę podnosili gnieźnieńscy wojowie, którzy prezentowali sztukę walki oraz zachęcali do udziału w średniowiecznych konkurencjach sportowych.

W Gnieźnie uczestników sejmiku powitał Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski, mówiąc: „(...) Powiat Gnieźnieński charakteryzuje się dobrze rozwiniętą turystyką, wysoko dochodowym rolnictwem oraz dobrym poziomem bazy edukacyjno – kształceniowej. Władze powiatu kładą również nacisk na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Nie zapominamy jednak i o innych sferach życia społecznego. Dużo uwagi i działań kierujemy również na sprawy sportu w powiecie. Uważamy bowiem, iż poprzez sport można w aktywny sposób wpływać na wychowanie, szczególnie młodego pokolenia, ucząc zasad tolerancji, wzajemnego zrozumienia i przyjacielskiej rywalizacji. (...) O naszym zaangażowaniu na rzecz rozwoju sportu w powiecie niech świadczą działania, które od wielu lat są podejmowane przez władze Powiatu Gnieźnieńskiego. Jako pierwsi w Polsce przyjęliśmy strategię rozwoju kultury fizycznej. Sport w powiecie był tematem głównym jednej z sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. W ramach strategii kładziemy olbrzymi nacisk na budowę nowych obiektów sportowych. Dziś mieliście Państwo okazję obejrzeć kompleks sportowy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie – najnowszą inwestycję powiatu. Ponadto co roku, dzięki dobrej współpracy władz powiatu i gmin, modernizowanych jest wiele obiektów sportowych. Staramy się również dbać nie tylko o obiekty sportowe, ale także doceniamy pracę lokalnych sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Starosta co roku przyznaje stypendia dla wyróżniających się sportowców oraz nagrody finansowe dla wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego pracujących we wszystkich typach szkół Powiatu Gnieźnieńskiego. Władze powiatu, dbając o właściwy rozwój sportu, zlecają wiele zadań i udzielają dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej. Ponadto przekazujemy dodatkowe środki finansowe dla stowarzyszeń za zdobyte punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Sportowcy reprezentujący Powiat Gnieźnieński podczas zawodów o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim mogą również liczyć na pomoc finansową ze strony władz powiatu. Wszystkie te działania oraz zaangażowanie wielu osób w rozwój sportu na terenie naszego powiatu powoduje, że gnieźnieńscy sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki w rywalizacji sportowej na poziomie mistrzostw Polski. Możemy się pochwalić osiągnięciami w wielu dyscyplinach sportu, takich jak: żużel, hokej na trawie, lekka atletyka (szczególnie jeśli chodzi o biegi długodystansowe), triathlon, koszykówka, tenis stołowy, piłka nożna i piłka ręczna. W powiecie bardzo aktywnie uprawiane jest również jeździectwo.(...)”

Słowa podziękowania za zaproszenie i gościnne przyjęcie na ziemi, będącej kolebką państwa polskiego, w imieniu wszystkich uczestników XVII Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych PKOL wypowiedział prof. Aleksander Ronikier, Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do podziękowań przyłączyli się Starościna Sejmiku Magdalena Berg (ze Szwecji) oraz Starosta Sejmiku Jerzy Maciejak (z Australii).

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki