BIPPiątek, 09.6.2023

Złożony wniosek o fundusze unijne

Złożony wniosek o fundusze unijne
Liderem projektu będzie powiat gnieźnieński, a partnerem strategicznym powiat żniński. Dodatkowymi partnerami powiatu będą także województwo wielkopolskie, miasto Gniezno, gminy: Kłecko, Gniezno, Mieleszyn, Kiszkowo oraz oddział PTTK ,,Ziemi Gnieźnieńskiej’’.

Projekt przewiduje realizację na terenie powiatu gnieźnieńskiego następujących przedsięwzięć: budowa wczesnopiastowskiej osady podgrodowej wraz z rewitalizacją obszaru Parku Miejskiego im. gen. W. Andersa przyległych do Grodziska Gnieźnianek, Szlak Ottoński, odnowa budynku Klasztoru Bożogrobców z przeznaczeniem na Muzeum Miasta Gniezna, Modernizacja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, przygotowanie wizualizacji wydarzeń historycznych w podziemiach katedralnych i polepszenie informacji o Wzgórzu Lecha, budowa Muzeum Figur Woskowych, wytyczenie kajakowego szlaku wodnego, budowa ścieżek rowerowych i tras pieszo-rowerowych na Szlaku Piastowskim .
Projekt będzie realizowany także na terenie powiatu żnińskiego i słupeckiego.

Beneficjenci będą mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 85 proc. z Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,,Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym’’. Projekt opiewa na 76 mln 317 tys. zł. Koszty natomiast zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu gnieźnieńskiego to 29 mln zł.

Decyzja o tym, czy ,,Szlakiem Piastowskim..’’ otrzyma dofinansowanie, powinna zapaść do 31 lipca tego roku.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki