BIPSobota, 03.6.2023

Pomnik woli narodu

Pomnik woli narodu
Po zakończeniu mszy św., którą sprawował bp Bogdan Wojtuś uczestnicy przeszli pod Pomnik Bolesława Chrobrego. Zgromadzonych gnieźnian przywitała przewodnicząca Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Danuta Winiarska. Następnie program artystyczny, nawiązujący do wydarzeń związanych z uchwaleniem konstytucji przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie, pod opieką Małgorzaty Tomczak.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta Krzysztof Ostrowski.
Ostatnim punktem programu było składanie kwiatów pod pomnikiem.
Uroczystości uświetniła Kompania Honorowa 2 Bazy Lotniczej w Bydgoszczy.

Ewa Michalak


Przemówienie wygłoszone przez starostę Krzysztofa Ostrowskiego Historia jest nam dana po to, aby wyciągać wnioski, aby uczyć jak żyć. Konstytucja 3 Maja i późniejszy okres rozbiorów, łącznie ze wszystkimi akcjami wyzwoleńczymi, to przykłady walki o Polskę, walki o jej dobre imię, walki o jej wielkość, walki o jej istnienie. Walka w różnych okolicznościach i różnymi metodami, metodami działań reformatorskich, metodami przekazywania pamięci o przodkach następnym pokoleniom, wreszcie metodami walki zbrojnej. Zwycięstwo nie zawsze było natychmiastowe, raczej prawie nigdy.

Dzisiaj bardzo często zniechęcamy się właśnie dlatego, że nie widzimy natychmiastowych skutków naszych działań. Bo dzisiaj też walczymy o Polskę, Polskę silną gospodarczo i politycznie, budzącą szacunek innych państw, Polskę, która jest traktowana jako równorzędny partner na międzynarodowej arenie. Walczymy przede wszystkim naszą pracą – pracą organiczną, starając się jak najlepiej wykonywać powierzone nam zadania, nie oczekując spektakularnych sukcesów. Sukcesy te przychodzą jednak małymi krokami. Nasi fachowcy są cenieni w Europie. Budują wizerunek Polaka dobrze wykształconego pracowitego, kompetentnego i sumiennego. Nie mamy powodów do kompleksów. Uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie jest przykładem na to, że naszym myśleniem i działaniem wybiegać możemy dalej niż inni, że potrafimy być prekursorami, a nie tylko ślepymi naśladowcami Europy.

Niech to ,,wcielenie wszystkiego, co w przeszłości Polski było oświecone i postępowe’’ będzie dla nas inspiracją, źródłem siły wiary w nasze możliwości. Nie zapominajmy jednak, że jest to ,,pomnik wystawiony woli narodu życia w niepodległości’’. Niepodległości, która dziś jest postrzegana inaczej, jednak którą nieustannie należy pielęgnować i chronić. Dzisiaj niebezpieczeństwem dla narodów nie jest militarne podbijanie ich przez inne, dzisiaj niebezpieczeństwem jest dobrowolna utrata tożsamości narodowej poprzez rezygnację z pamięci o narodowej historii. To pamięć, kult przodów ocaliła naród polski w okresie rozbiorów. Ta pamięć jest potrzebna także dziś, kiedy tylu Polaków przebywa poza granicami kraju, kiedy tożsamość narodową próbuje się zastąpić tożsamością europejską.

Niech Święto 3 maja będzie więc dniem, kiedy wszyscy Polacy poczują się zjednoczeni, ale też odpowiedzialni za wspólne dziedzictwo, dniem refleksji nad losami Ojczyzny i naszych wobec niej zobowiązaniach.

,,Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy (…)

Tak rozpoczynał się dokument, czczony przez kolejne pokolenia jako symbol patriotyzmu i mądrości, symbol wielkości Polski. Norman Davis określił Konstytucję 3 Maja jako ,,wcielenie wszystkiego, co w przeszłości Polski było oświecone i postępowe; pomnik wystawiony woli narodu życia w niepodległości; nieprzemijające oskarżenie tyranii mocarstw rozbiorowych’’.

Jak nigdy wcześniej, Polacy końca XVIII wieku zmierzyć się musieli z groźbą utraty Ojczyzny. Wizja utraty własnego państwa zmobilizowała Stronnictwo Patriotyczne do rozpaczliwej walki o wzmocnienie Polski drogą szeregu reform. Nie było to zadanie łatwe do wykonania, bo trzeba było odebrać prawo liberum veto, bo nie wszyscy Polacy wyrażali równą troskę o ojczyznę, bo umacnianie się Polski ściągało się gniew sąsiadów.

Ówcześnie żyjącym mogło się wydawać, że konstytucja i tak nie odniosła żadnego skutku, bo Rzeczpospolita przestała istnieć. Z dzisiejszej perspektywy wiemy jednak, że tak nie było. A obchodzone dzisiaj święto jest tego najlepszym przykładem. Idee konstytucyjne przetrwały, tak jak przetrwał naród polski – choć na tyle lat pozbawiony własnego państwa. Przetrwał, bo żyjący pod zaborami Polacy, podobnie jak twórcy Konstytucji 3 Maja, wykazywali się patriotyzmem i mądrością, kultywowali pamięć o narodowej historii, narodową tradycję, kulturę i język. Wiedzieli, że tylko tak można ocalić naród, wierzyli równocześnie, że ich ojczyzna kiedyś znowu pojawi się na politycznej mapie. Nie mylili się.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki