BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Pamiętamy o powstańcach

Pamiętamy o powstańcach
Konferencję otworzyli prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie Robert Gaweł oraz starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. Robert Gaweł podkreślił działania podejmowane przez Towarzystwo wspólnie z lokalnymi władzami w zakresie kultywowania pamięci historycznej. Wśród nich jest odnowienie cmentarza żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, uroczyste sesje rady miasta organizowane 28 grudnia czy okolicznościowe koncerty. – Staramy się, aby słowa ,,powstanie wielkopolskie’’ miały charakter emocjonalny – podkreślił Robert Gaweł.

- Dzisiaj niebezpieczeństwem dla narodów nie jest militarne podbijanie ich przez inne, dzisiaj niebezpieczeństwem jest dobrowolna utrata tożsamości narodowej poprzez rezygnację z pamięci o narodowej historii – mówił starosta Krzysztof Ostrowski. - Jeśli ją stracimy, jeśli ponadto uznamy, że właściwie praktyczniej jest dzisiaj uczyć się języka angielskiego, bo wszędzie się przy jego pomocy porozumiemy, to właściwie co będzie znaczyło ,,jestem Polakiem’’? Jestem Polakiem, czyli kim? Europa nie odbuduje swojej potęgi, próbą zniszczenia tożsamości narodowych i zastąpienia ich tożsamością europejską. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pogorszy swą sytuację. Chyba jedyną rzeczą, której zazdroszczą Europie Amerykanie jest tak długa i bogata historia, a my chcemy ją zredukować do wąskiego wspólnego mianownika. Nie zbuduje się potęgi przy pomocy obywateli, mających poczucie wykorzenienia. Dlaczego islamiści, dlaczego Żydzi tak głośno domagają się poszanowania swojej kultury i religii – bo w ten sposób zapewniają sobie trwałość.

Wykłady wygłoszone podczas konferencji dotyczyły kwestii historiografii powstania, badań, wydawnictw, strat, strony niemieckiej w powstaniu, odniesień powstańczych w twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej oraz roli muzeów i sal tradycji w wychowaniu młodego pokolenia.

Wykłady i wystąpienia konferencji zostaną zebrane w publikacji książkowej. Konferencja była jednym z elementów obchodów przypadającego w tym roku 90.lecia wybuchu powstania. Z tej okazji w grudniu odbędzie się również uroczysta sesja rady powiatu.

Ewa Michalak


Wykłady wygłoszone podczas konferencji:

• “Historiografia powstania wielkopolskiego w latach II Rzeczpospolitej 1919-1939” – dr Marek Rezler
• „Historiografia powstania wielkopolskiego w latach Polski Ludowej. Próba oceny” – prof. dr hab. Benon Miśkiewicz
• „Badania nad dziejami powstania wielkopolskiego w latach 1990-2008. Postulaty badawcze” – prof. dr hab. Bogusław Polak
• „Wydawnictwa źródłowe. Stan i zamierzenia” – dr Michał Polak
• „Wydawnictwa biograficzne. Stan i perspektywy” – dr Zdzisław Kościański
• „W sprawie listy strat powstania wielkopolskiego” – prof. dr hab. Wiesław Olszewski
 • „Strona niemiecka w powstaniu wielkopolskim. Stan i postulaty badawcze” – prof. dr hab. Przemysław Hauser
• „Powstanie wielkopolskie w twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej” – mgr Ryszard Danecki
• „Badania regionalne w południowej Wielkopolsce” – mgr Jan Jajor
• „Badania regionalne w południowo-zachodniej Wielkopolsce” – dr Eugeniusz Śliwiński
• „Rola muzeów i sal tradycji powstania wielkopolskiego w wychowaniu młodego pokolenia” – mgr Włodzimierz Grajewski

Komitet naukowy

prof. dr hab. Zbigniew Dworecki (Poznań)
prof. WSNHiD dr hab. Janusz Karwat (Poznań)
prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski (Poznań)
prof. Universität Bonn dr hab. Albert Kotowski (Bonn)
prof. dr hab. Benon Miśkiewicz (Poznań)
prof. dr hab. Wiesław Olszewski (Poznań)
prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
prof. dr hab. Bernard Piotrowski
prof. dr hab. Bogusław Polak (Koszalin – przewodniczący)
o. prof. AP dr hab. Eustachy Rakoczy ZP (Częstochowa)

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki