BIPNiedziela, 04.6.2023

Konferencja na temat powstania wielkopolskiego

Konferencja na temat powstania wielkopolskiego
Odbędzie się ona 24 kwietnia 2008 roku o godz. 10:00 w Kolegium Europejskim.

Konferencję otworzą starosta Krzysztof Ostrowski oraz prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie Robert Gaweł. Następnie zaplanowano cykl wykładów polskich historyków.

Konferencja wpisuje się w obchody 90. rocznicy wybuchu powstania.

Ewa Michalak

Program Konferencji

 Otwarcie Konferencji – Krzysztof Ostrowski – Starosta Gnieźnieński i Robert Gaweł – Prezes TPPW w Gnieźnie
• “Historiografia powstania wielkopolskiego w latach II Rzeczpospolitej 1919-1939” – dr Marek Rezler
• „Historiografia powstania wielkopolskiego w latach Polski Ludowej. Próba oceny” – prof. dr hab. Benon Miśkiewicz
• „Badania nad dziejami powstania wielkopolskiego w latach 1990-2008. Postulaty badawcze” – prof. dr hab. Bogusław Polak
• „Wydawnictwa źródłowe. Stan i zamierzenia” – dr Michał Polak
• „Wydawnictwa biograficzne. Stan i perspektywy” – dr Zdzisław Kościański
• „W sprawie listy strat powstania wielkopolskiego” – prof. dr hab. Wiesław Olszewski •

 Przerwa na kawę (ok. godz. 12:30)

• „Strona niemiecka w powstaniu wielkopolskim. Stan i postulaty badawcze” – prof. dr hab. Przemysław Hauser
• „Powstanie wielkopolskie w twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej” – mgr Ryszard Danecki
• „Miejsca upamiętnienia walk powstańczych. Rozmieszczenie i problemy konserwatorskie” – dr Waldemar Handke
• „Badania regionalne w południowej Wielkopolsce” – mgr Jan Jajor
• „Badania regionalne w południowo-zachodniej Wielkopolsce” – dr Eugeniusz Śliwiński
• „Badania regionalne w północnej Wielkopolsce” – mgr Sławomir Łaniecki
• „Rola muzeów i sal tradycji powstania wielkopolskiego w wychowaniu młodego pokolenia” – mgr Włodzimierz Grajewski

 Przerwa obiadowa (ok. godz. 16:00)
 Dyskusja
 Zakończenie Konferencji

Komitet naukowy

prof. dr hab. Zbigniew Dworecki (Poznań)
prof. WSNHiD dr hab. Janusz Karwat (Poznań)
prof. dr hab. Tadeusz Kotłowski (Poznań)
prof. Universität Bonn dr hab. Albert Kotowski (Bonn)
prof. dr hab. Benon Miśkiewicz (Poznań)
prof. dr hab. Wiesław Olszewski (Poznań)
prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
prof. dr hab. Bernard Piotrowski
prof. dr hab. Bogusław Polak (Koszalin – przewodniczący)
o. prof. AP dr hab. Eustachy Rakoczy ZP (Częstochowa)

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki