BIPŚroda, 31.5.2023

XVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoProponowany porządek obrad
(wstępny)

XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 KWIETNIA 2008 ROK
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego Absolutorium za rok 2007.
   1. przedstawienie "Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2007 rok"
   2. dyskusja
   3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
   4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
   5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
  8. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo - Wiekowo - granica powiatu słupeckiego-(Powidz)
   2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne - Zakrzewo
   3. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/324/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej budowy chodnika przy drodze nr 2169 P w m. Trzemeszno
   4. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Grunwaldzkiej w Gnieźnie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni", które to zadanie będzie realizowane przez Powiat Gnieźnieński wspólnie z gminą Miasto Gniezno
   5. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mielnie, gm. Mieleszyn stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   6. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Witkowie przy ulicy Kosynierów Miłosławskich stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego
   7. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013
   8. w sprawie: przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej p.n. "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Gnieźnie polegającego na likwidacji Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej Konsultacyjnej
   9. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  9. Interpelacje i zapytania Radnych.
  10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  11. Wolne głosy i informacje.
  12. Zakończenie sesji.
       Przewodnicząca Rady Powiatu
       Danuta Winiarska


       drukuj:
       udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki