BIPNiedziela, 05.12.2021

Porozumienie w sprawie e_learningu

Porozumienie w sprawie e_learningu
Na początku marca tego roku wójt gminy Gniezno oddał do użytku Gminne Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Goślinowie. Centrum zorganizowane zostało w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, a realizowanego przez zielonogórskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia na Odległość. Sieć lokalnych ośrodków obejmuje całą Polskę i ma na celu ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej bardzo zróżnicowanej grupie ludzi w różnym wieku. Kursy i szkolenia dostępne poprzez platformę internetową w formie e_learningu umożliwiają zainteresowanym osobom zdobycie nowych kwalifikacji lub poszerzenie już posiadanych.

Dzięki zawartemu 17 marca porozumieniu pomiędzy Gminą Gniezno a Powiatem Gnieźnieńskim, z platformy będą mogli korzystać także uczniowie ZSP3 w Gnieźnie. Szkoła ta bowiem spełnia warunki techniczne: możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu, szyfrowanie połączeń, przeszkolona została także kadra.

Zainteresowanie szkoleniem przez Internet jest bardzo duże, w gminie Gniezno zapisanych jest już 60 osób, a w ZSP3 240.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych