BIPCzwartek, 01.6.2023

Wzrasta ruch turystyczny w Powiecie Gnieźnieńskim

Wzrasta ruch turystyczny w Powiecie Gnieźnieńskim

Nieoficjalnie (w środowisku tzw. branży turystycznej) mówi się o liczbie ok. 600 tys. turystów odwiedzających Gniezno i okolicę. Nie ma jednak żadnego obiektywnego narzędzia pozwalającego na faktyczny pomiar ilości turystów. Poza tym, oprócz pomiarów ilościowych, należałoby również zastanowić się nad jakościowym pomiarem ruchu turystycznego. Powszechnie zauważalnym zjawiskiem jest tzw. turystyka przejazdowa. Z pewnością większym zyskiem dla mieszkańców i podmiotów z branży turystycznej byłyby korzyści wynikające z tzw. turystyki pobytowej. I właśnie zatrzymanie turystów na dłużej niż na jeden dzień jest głównym celem działań podejmowanych przez samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego w sferze rozwoju ruchu turystycznego.

Prawdopodobnie główny cel urlopów wakacyjnych większości turystów krajowych nie zmieni się (morze, góry, zagranica). Szansą dla Powiatu Gnieźnieńskiego może być natomiast tzw. turystyka weekendowa, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku podczas tzw. długich weekendów. Już od pewnego czasu Wydział Promocji i Rozwoju gnieźnieńskiego starostwa współpracuje z hotelami w zakresie przygotowania przez nich ofert weekendowych. Są one następnie udostępniane osobom odwiedzającym stoisko powiatu na targach turystycznych.

Innym rodzajem działań jest podejmowanie współpracy z ościennymi samorządami i podmiotami w zakresie promocji produktów turystycznych charakterystycznych dla większego obszaru (np. współpraca z Licheniem - turystyka pielgrzymkowa; współpraca ze Starostwem Żnińskim - Szlak Piastowski).

Starostwo stara się również być poważnym partnerem dla prywatnych inwestorów oraz dla działających na terenie powiatu podmiotów komercyjnych zaliczonych do sektora turystyki. W tym celu stworzona została mapa ofert inwestycyjnych o charakterze turystycznym. Dalszą konsekwencją jest promocja tych terenów na zewnątrz (m.in. na początku grudnia 2007 r. w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli przed belgijskimi inwestorami). Pracownicy starostwa podejmują również wspólne inicjatywy z hotelami i innymi podmiotami, czego przykładem może być partycypacja podmiotów komercyjnych w targach turystycznych, chęć utworzenia sezonowych Informacji Turystycznych w terenie, wspólne akcje promocyjne np. Noc Muzeów w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy itp.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki