BIPNiedziela, 28.5.2023

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie konkursu na dyrektora ZSP nr 3 w Gnieźnie

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie konkursu na dyrektora ZSP nr 3 w Gnieźnie

Komisja konkursowa składała się z dwunastu osób: trzech przedstawicieli organu założycielskiego, czyli Starostwa Powiatowego (Krzysztof Ostrowski, Dariusz Pilak, Emilia Dutka), trzech przedstawicieli kuratorium oświaty, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i dwóch przedstawicieli związków zawodowych. Funkcję przewodniczącej pełniła przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Emilia Dutka.

Z grona komisji egzaminacyjnej powołano też trzyosobową komisję skrutacyjną, w skład której weszli przedstawicie związków zawodowych – Anna Brodnicka (ZNP), Hanna Tomczak (Solidarność) oraz przedstawiciel rady rodziców – Grzegorz Pietrowiak.

Obydwaj kandydaci spełniali wymogi formalne. Po przedstawieniu przez nich koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz zadaniu pytań przez członków komisji, przystąpiono do głosowania.

Po przeliczeniu głosów, komisja skrutacyjna poinformowała, że stosunkiem 7:5 wygrał Henryk Zander. Poproszono obu kandydatów na salę i komisja egzaminacyjna pogratulowała zwycięzcy.

Następnie, zgodnie z obowiązującą procedurą, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej, przygotowując do przekazania starostwu protokół z prac komisji, przeliczyła ponownie głosy i okazało się, że zostały one źle policzone przez komisję skrutacyjną. Wynik głosowania – jak wynikało z oddanych kart do głosowania – winien być 6:6.

Nie było jakichkolwiek możliwości spreparowania wyników głosowania, ponieważ nazwiska kandydatów na kartach napisały własnoręcznie członkinie komisji skrutacyjnej – przedstawicielki związków zawodowych. Nie było na nich żadnych skreśleń, ani dopisków, wszystkie głosy były ważne.

Ponownie poproszono wszystkich członków komisji egzaminacyjnej, a komisja skrutacyjna przyznała się do błędu i przeprosiła za zaistniałą sytuację oraz dokonała ponownego przeliczenia.

Ponieważ głosowanie zakończyło się remisem, przystąpiono, po krótkiej przerwie, do drugiego głosowania. Wynik był ponownie taki sam – 6:6. Konkurs został więc nierozstrzygnięty.

Nikt z dwunastu członków komisji egzaminacyjnej nie wniósł jakichkolwiek zastrzeżeń do protokołu z posiedzenia.

W sytuacji dwukrotnego nierozstrzygnięcia konkursu, prawo oświatowe mówi, że Zarząd Powiatu ma prawo do wybrania dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii właściwej rady pedagogicznej i kuratorium oświaty.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki