BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Kompleksowa obsługa inwestorów

Kompleksowa obsługa inwestorów
Centrum zostało otwarte w dn. 8 lutego 2008 r. Będzie ono funkcjonowało przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego i ma być miejscem pierwszego kontaktu dla inwestorów zewnętrznych. Będą oni mogli tutaj liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie inwestowania w powiecie.

Do zadań realizowanych przez Centrum należą: tworzenie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego, typu greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane/hale produkcyjne), udostępnianie szczegółowych informacji o terenach i obiektach pod inwestycje oraz o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania w powiecie gnieźnieńskim, kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie powiatu, monitorowanie stanu inwestycji w powiecie, a także wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Bez takiego punktu, w którym przedsiębiorca będzie mógł liczyć na profesjonalne doradztwo, trudno mówić o tworzeniu klimatu inwestycyjnego – powiedział podczas otwarcia starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski. – Inwestor musi mieć poczucie, że jest dla naszego regionu ważny, że ma kompetentnego partnera do rozmów.

O tym, jak ważne jest dla powiatu gnieźnieńskiego tworzenie klimatu inwestycyjnego może świadczyć chociażby fakt, że jako druga jednostka samorządowa tego szczebla w Wielkopolsce – po powiecie poznańskim, zdecydowała się utworzyć Centrum Obsługi Inwestora. Będzie ono finansowane po połowie przez powiat i Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego.

Biorąc pod uwagę statystyki, pokazujące duże zainteresowanie przedsiębiorców Polską, utworzenie punktu doradczego jest jak najbardziej uzasadnione i daje szanse na wymierne korzyści. Publikacje, dotyczące atrakcyjności inwestycyjnej, wiodących międzynarodowych korporacji świadczących profesjonalne usługi doradcze, takich jak KPMG czy Ernst & Young, potwierdzają wysoką „popularność” Polski wśród inwestorów – blisko co piąty, jako miejsce przyszłych inwestycji wskazuje właśnie Polskę.

Kontakt:

Centrum Obsługi Inwestora
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1
62-200 Gniezno
tel./fax.: + 48 61 424 45 34
biuro@garg.pl
Ewa Michalakdrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki