BIPCzwartek, 08.6.2023

Wspólne projekty, czyli wizyta robocza z Teltow - Flaeming

Wspólne projekty, czyli wizyta robocza z Teltow - Flaeming

W dniu 5 lutego 2008 r., do Gniezna przybyła z wizytą roboczą trzyosobowa delegacja z panem Herbertem Voglerem, prezesem Struktur- und Wirtschaftsfoerderungsgesellschaft des Landkreises Teltow - Flaeming mbH (SWFG) na czele. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazalnych nr 2 przy ul. Cieszkowskiego. Tematyka oscylowała wokół wspólnych projektów unijnych, które obydwa zaprzyjaźnione powiaty mogłyby razem realizować.

Głównym punktem dnia było omówienie planowanego, wspólnego projektu pomiędzy SWFG a Powiatem Gnieźnieńskim, którego beneficjentem ze strony polskiego partnera ma być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Przedsięwzięcie z założenia finansowane będzie z Programu INTERREG IVC. Tematem przedmiotowego projektu jest kształcenie zawodowe młodzieży. W trakcie spotkania omówione zostały jego główne założenia, a przede wszystkim struktura współpracy trójstronnej, ponieważ obok powiatów polskiego i niemieckiego w projekcie weźmie udział Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, który jest partnerem powiatu Teltow - Flaeming.

W ZSP nr 2 została powołana specjalna grupa robocza, która pod kierownictwem dyrektora szkoły, pana Sylwestra Sipa i przy wsparciu Starostwa Powiatowego podejmie się przygotowania przedmiotowego projektu ze strony polskiej. Oprócz udziału partnerów, omówione zostały także cele projektu, zakres oraz harmonogram zadań. Do końca lutego strona niemiecka nawiąże kontakt z regionem węgierskim w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jego udziału w projekcie. Również do końca lutego obie strony zadeklarowały wzajemne przedstawienie koncepcji na przeprowadzenie przedsięwzięcia, które zostaną zebrane do 15 marca br. Do uzgodnienia pozostaje jeszcze kwestia lidera projektu. W połowie kwietnia planowane jest ponowne spotkanie wszystkich partnerów celem doprecyzowania wniosku aplikacyjnego, którego złożenie planuje się w pierwszym możliwym terminie, tj. w sierpniu br.

Spotkanie było ponadto okazją do wymiany informacji na temat możliwości przygotowania i przeprowadzenia polsko - niemieckiego projektu dotyczącego wizyt studyjnych przedsiębiorców pod roboczą nazwą "Dobre praktyki w Powiecie Gnieźnieńskim - partnerska współpraca dla rozwoju gospodarczego", którego inicjatorem jest strona polska. W dniu 6 lutego obraduje Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa (Industrie- und Handelskammer - IHK). W trakcie obrad pan Herbert Vogler przedstawi niemieckim przedsiębiorcom założenia projektu i w najbliższym czasie przekaże stanowisko gnieźnieńskiemu partnerowi.

Na zakończenie pan Herbert Vogler serdecznie podziękował za przeprowadzenie konstruktywnych rozmów i wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Intensywna współpraca z niemieckim partnerem na polu gospodarczym, IT i kształcenia zawodowego jednoznacznie wskazuje, że partnerstwo pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Teltow - Flaeming osiągnęło wyższy poziom współpracy, a rezultatem wzajemnych kontaktów są wymierne efekty w powyższych dziedzinach.

Katarzyna Kraska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki