BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego


Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 STYCZNIA 2008 ROKU


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwalenie rocznego planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Zatwierdzenie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Finansowa
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: sprostowania treści uchwały dotyczącej budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
  2. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i uchwalenia jego tekstu jednolitego.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.


     Przewodnicząca Rady Powiatu
     Danuta Winiarska


     drukuj:
     udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki