BIPCzwartek, 01.6.2023

XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
Proponowany porządek obrad
(wstępny)
XII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
20 GRUDNIA 2007 ROKU


I. Świąteczne spotkanie przy opłatku - godz. 10:00

II. Część merytoryczna - godz. 12:00
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie działalności Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.
   2. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  10. Wolne głosy i informacje.
  11. Zakończenie sesji.

      Przewodnicząca Rady Powiatu
      Danuta Winiarska
      drukuj:
      udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki