BIPŚroda, 07.6.2023

wizyty w unijnych instytucjach

wizyty w unijnych instytucjach
Program rozpoczął się od spotkania w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE. Gnieźnieńską delegację przyjął i zapoznał z zasadami funkcjonowania Przedstawicielstwa Marcin Głuchowski, drugi sekretarz wydziału ds. polityki regionalnej i spójności.

Kolejne spotkania odbywały się w: DG Regio z Charlesem Whitem z oddziału informacji i komunikacji - poświęcone przede wszystkim kwestiom polityki spójności oraz Dominiką Szulc, wicedyrektor Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli, która przedstawiła możliwości współpracy w zakresie promocji turystycznej powiatu gnieźnieńskiego w stolicy Belgii.

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia wizyty było spotkanie w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli z jego dyrektor Moniką Kapturską. Gościem Biura był także Jarosław Nowak, wiceprezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie to dało sposobność do rozmowy na temat możliwości przyszłej współpracy oraz nawiązania ścisłych kontaktów w zakresie promocji gospodarczej i turystycznej powiatu gnieźnieńskiego w stolicy UE. Rozmawiano także o możliwościach pozyskiwania środków na projekty z zakresu wymiany wiedzy i doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Dyrektor Kapturska złożyła również propozycję przyjęcia pracownika starostwa na staż do BIWW w Brukseli. Miesięczne staże urzędników w stolicy UE służyć mają transferowi do samorządów wielkopolskich wiedzy nt. zagadnień europejskich i programów wspólnotowych, a także budowaniu sieci kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz pracownikami instytucji unijnych, zwłaszcza poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej.

Kolejnego dnia przedstawiciele powiatu gnieźnieńskiego zwiedzili Parlament Europejski oraz spotkali się z eurodeputowanymi z Wielkopolski, Filipem Kaczmarkiem oraz Marcinem Libickim. Wielkopolscy eurodeputowani opowiedzieli o swojej pracy w ramach Parlamentu, mającego swoją siedzibę zarówno w Brukseli jak i Strasburgu, o podejmowanych przez siebie inicjatywach oraz o roli Parlamentu.

Następnie delegacja udała się do Komitetu Regionów, gdzie jego pracowniczka, Monika Weymann, przedstawiła działanie, zadania oraz strukturę tej najmłodszej instytucji unijnej, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Ewa Michalak


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki