BIPCzwartek, 08.6.2023

Promocja oferty inwestycyjnej pod działalność agroturystyczną w Brukseli

Promocja oferty inwestycyjnej pod działalność agroturystyczną w Brukseli

Seminarium zaszczycili swoją obecnością : Konsul Honorowy RP w Walonii pan Philippe Godfroid oraz reprezentanci walońskich organizacji i izb turystycznych i agroturystycznych m.in. Camille Lobet prezes Accueuil Champetre en Wallonie, Sebastian Bodart Federation des Gites de Wallonie, Eric Jurdant Dyrektor w Ministerstwie Turystyki Regionu Walonia, a także Jean-Louis Francotte - przedsiębiorca, który zainwestował w farmę rolną pod Piłą. Ze strony polskiej udział wzięli Radca Handlowy Ambasady RP w Brukseli Jacek Piłatkowski, Jarosław Nowak wiceprezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Dominika Szulc, wicedyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Brukseli oraz przedstawiciele powiatów gnieźnieńskiego i leszczyńskiego.

Ze strony naszego powiatu w spotkaniu uczestniczyli pan Juliusz Trojanowski Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz pani Katarzyna Kraska odpowiedzialna za współpracę zagraniczną gnieźnieńskiego starostwa.

Wstępem do zaprezentowania ofert inwestycyjnych była prezentacja Regionu Wielkopolska przedstawiona przez panią Annę Wąsowicz z BIWW. Głównym punktem programu były natomiast prezentacje multimedialne obu zaproszonych powiatów mające na celu promocję oferty inwestycyjnej pod działalność agroturystyczną. W prezentacji powiatu gnieźnieńskiego przedstawiona została analiza SWOT oferty inwestycyjnej (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) oraz 3 tereny pod działalność agroturystyczną wybrane ze wszystkich ofert znajdujących się w bazie ofert inwestycyjnych Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, a spełniające wymogi ofert inwestycyjnych postawione przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Najkorzystniejsze oferty zostały dostarczone przez gminę Trzemeszno - miejscowość Gołąbki, gminę Kiszkowo - miejscowość Dąbrówka Kościelna i gminę Niechanowo - miejscowość Nowa Wieś, w związku z powyższym te właśnie oferty inwestycyjne zostały zaprezentowane podczas spotkania w Brukseli.

Na zakończenie prezentacji pan Jarosław Nowak wygłosił kilka wskazówek i informacji na temat możliwości inwestycyjnych w Wielkopolsce. Do inwestowania w naszym regionie zachęcał także Jean-Louise Francotte, belgijski przedsiębiorca prowadzący farmę w naszym województwie.

Według informacji z Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego wiosną 2008 r. planowana jest organizacja wizyty dziennikarzy belgijskich w Województwie Wielkopolskim, która poprzedzi wizytę inwestorów chcących podjąć działalność gospodarczą związaną z turystyką i agroturystyką w naszym regionie.

Dzięki możliwości zaprezentowania oferty inwestycyjnej w Brukseli, przed Powiatem Gnieźnieńskim otwiera się możliwość szerokiej promocji gospodarczej na arenie międzynarodowej oraz szansa na sprowadzenie do powiatu zagranicznych inwestorów. Należy także podkreślić, że tego typu przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru jednorazowego, a będzie stanowić trwały element promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego.

Katarzyna Kraska


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki