BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Relacja z kursu na przewodników lokalnych

Relacja z kursu na przewodników lokalnych

W drugim cyklu kursu, wykłady wygłosili : dr Tomasz Ratajczak oraz mgr Monika Karolina Kuśnierek.

Pierwszy wykład dotyczył tematu: "Historia sztuki romańskiej i gotyckiej na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid" a poprowadził go dr Tomasz Ratajczak. Na wstępie omówione zostały zarysy reliktów przedromańskiej rotundy na grodzie gnieźnieńskim oraz palatium. Przedstawiono również rekonstrukcje kościołów, w tym hipotetyczną rekonstrukcję Katedry w Gnieźnie, oraz najważniejsze zabytki architektury romańskiej i gotyckiej z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Drugi wykład związany był ze "Szlakiem św. Jakuba na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid", wygłosiła go mgr Monika Karolina Kuśnierek. Tytułem wstępu przedstawiono krótką charakterystykę osoby św. Jakuba Starszego, jego wyprawy do Hiszpanii oraz omówiono najsłynniejszy szlak kulturowy zwany "Szlakiem św. Jakuba". Wyjaśniono również pochodzenie nazwy Santiago co oznacza po polsku św. Jakub i Compostella - z łac. campus stellae czyli pole gwiazd. Na koniec wykładu poprowadzono ciekawą dyskusję odnośnie trasy pątniczego Szlaku św. Jakuba na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne wykłady, które odbędą się 5 grudnia 2007r. w CEG w godzinach od 15:00 do 18:30.
Wykłady wygłoszą: Prof. dr hab. Piotr Bering oraz mgr Bogusław Rzyski.
Tematy wykładów: " Historia Kościoła na terenie LGD Stowarzyszenie Światowid" oraz "Turystyka na terenie LGD Stowarzyszenie Światowid".

Kurs na przewodników lokalnych" jest realizowany przez Stowarzyszenie Światowid w ramach projektu "Kolebka Piastów - Kolebką Inicjatyw" Pilotażowego Programu LEADER +, Schemat II.
Celem proponowanego przez nas kursu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców LGD na temat regionu, który zamieszkują oraz jego promocja pod względem turystycznym. Naszym statutowym zadaniem jest działalność na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju i poprawy warunków życia na wsi.

Monika Gramza

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki