BIPŚroda, 07.6.2023

Relacja ze szkolenia

Relacja ze szkolenia

Szkolenie zostało zorganizowane ze środków własnych Stowarzyszenia Światowid oraz dzięki współpracy z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, ze środków Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W trakcie szkolenia wykłady wygłosili:

  • Pan Adam Futymski wykład pt.:
    "Lokalna Strategia Rozwoju - struktura, treść, kryteria oceny"
  • Pani Urszula Pużanowska wykład pt.:
    "Szanse i zagrożenia funkcjonowania Lokalnych Grup Działania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w latach 2008-2015"
  • Pani Agnieszka Rosińska wykład pt.:
    "Czynniki ryzyka i zasoby w rozwoju grupy partnerskiej"

Główna ideą spotkania było zbudowanie trwałych więzi między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsi, wzmocnienie inicjatyw lokalnych i podniesienie umiejętności mieszkańców wsi w zakresie współpracy na rzecz rozwoju lokalnego, oraz wymiana doświadczeń.

Szkolenie zaszczycił swoją obecnością i wystąpieniem dyrektor Jacek Wieja, reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie zgromadziło 60 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania programu Leader oraz przedstawicieli samorządów z całej Wielkopolski.

Owocem spotkania jest list podsumowujący doświadczenia i wnioski na przyszłość LGD z Wielkopolski, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Ministerstwa Rolnictwa jako konstruktywny głos w dyskusji nad kształtem przyszłości programu Leader w Polsce.

Cel został osiągnięty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Sylwia Masiarek

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki