BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Dni Gospodarki w Teltow - Flaeming

Dni Gospodarki w Teltow - Flaeming

Na zaproszenie prezesa Agencji Rozwoju Gospodarczego (SWFGmbH) z Teltow - Flaeming p. Herberta Voglera, w spotkaniach uczestniczyła delegacja z Powiatu Gnieźnieńskiego z Wicestarostą Gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim na czele. Ponadto w składzie delegacji znaleźli się: prezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Jarosław Grobelny, Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Juliusz Trojanowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie Sylwester Sip oraz Katarzyna Kraska odpowiedzialna za współpracę zagraniczną gnieźnieńskiego Starostwa.

W trakcie pobytu delegacje z Powiatu Gnieźnieńskiego i węgierskiego Jász-Nagykun-Szolnok zwiedziły dwie firmy: Reuter AG oraz SIK - Holz, w których miały możliwość zapoznania się nie tylko z produkcją, ale i z kształceniem zawodowym młodzieży. Po każdej wizycie miała miejsce dyskusja, podczas której goście zadawali pytania dotyczące kształcenia zawodowego celem przeniesienia niemieckich rozwiązań na grunt gnieźnieńskiego powiatu. Omówiono także możliwości kooperacji niemieckich i polskich przedsiębiorstw.

Najważniejszym wydarzeniem Dni Gospodarki było spotkanie wszystkich trzech powiatów w siedzibie Agencji Rozwoju Gospodarczego Teltow - Flaeming (SWFGmbH) podczas którego odbyły się warsztaty nt. kształcenia zawodowego, dokształcania i kształcenia ustawicznego. Każda z delegacji przedstawiła też prezentację multimedialną dotyczącą tych zagadnień. Następnie odbył się panel dyskusyjny, którego efektem jest propozycja przygotowania i przeprowadzenia projektu mającego na celu wymianę kadry zajmującej się kształceniem zawodowym młodzieży.

W trakcie rozmów z niemieckim partnerem wypracowana została także koncepcja wspólnego projektu dla polskich i niemieckich przedsiębiorców, który polegałby na przeprowadzeniu wzajemnych wizyt studyjnych przedsiębiorców w polskim i niemieckim powiecie. Projekt ma na celu skojarzenie przedsiębiorców, wypracowanie modelu współpracy, wskazanie uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych oraz zakładania firm, a także możliwości eksportowych. Projekt planuje się przeprowadzić w przyszłym roku, a na jego zakończenie planowana jest wspólna konferencja podsumowująca.

Delegacja gnieźnieńska, na zakończenie pobytu, brała także udział w gali wręczenia nagród firmom, które zasłużyły się w wyjątkowym kształceniu młodzieży. W trakcie uroczystości w Parku Biotechnologii, istniała także możliwość rozmowy z przedstawicielami firm, które wystawiały tam swoje stoiska.

Dni Gospodarki w Luckenwalde, podczas których omówiono koncepcje wspólnych przedsięwzięć i projektów, bardzo dobrze rokują dalszej, długofalowej współpracy z niemieckim powiatem.

Katarzyna Kraska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki