BIPSobota, 10.6.2023

Nagrody Starosty dla nauczycieli

Nagrody Starosty dla nauczycieli
Powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 18 października w restauracji ,,Kresowianka’’. Z pedagogami spotkał się starosta, wicestarosta, przewodnicząca rady powiatu, przedstawiciele kuratora oświaty oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa oraz związków zawodowych.

Starosta składając życzenia, podkreślił, że oświata jest dla powiatu jedną z najważniejszych spraw i że zarząd będzie czynił wszystko, aby jej poziom był jak najwyższy, szkoły dobrze wyposażone, a najlepsi nauczyciele nagradzani. To od nauczycieli i wychowawców bowiem zależy, jakich Polska będzie miała obywateli.

W tym roku, ustalając listę osób, które otrzymają Nagrody Starosty były brane po raz pierwszy pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych, przedstawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Wyróżnieni zostali ci pedagodzy, których uczniowie z roku na rok osiągają lepsze wyniki na maturach.

Ewa Michalak

Nagrodę I stopnia w wysokości 2500 zł otrzymali:

1. Bogusława Młodzikowska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

2 Henryk Zander Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie

3 Beata Czechańska Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

Nagrodę II stopnia w wysokości 1500 zł otrzymali:

1 Dorota Waraczewska nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

2 Karolina Tomczak nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

3 Grażyna Drela nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

4 Anna Tobolska - Kruczek nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

5 Zdzisław Tomczak nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

6 Irena Tomczak nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

7 Edyta Siejakowska nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

8 Magdalena Kosicka nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

9 Anna Witek Arndt nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie

10 Anna Czerwińska nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie

11 Krystyna Szymoniak nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie

12 Barbara Plucner nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie

13 Anna Kocińska nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

14 Mirosław Szmyt nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie

15 Kamilla Węcka - Nijak nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gnieźnie

16 Krystyna Żok nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

17 Bartłomiej Łobodz nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

18 Barbara Kajda -Derengowska nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gnieźnie

19 Lidia Sojkin- Rembikowska wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku

20 Grażyna Tomczyk pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku

21 Grzegorz Romel nauczyciel Specjalnego Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie

22 Ewa Kozalska nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

23 Beata Kozłowska nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

2 4Beata Przybylska nauczyciekal I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

25 Henryka Walerczak nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

26Krystyna Popielec- Sturmer nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie

27 Maria Kanik nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie

28 Dorota Morkowska nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie

29 Edyta Nowak nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie

30 Teresa Abramowicz nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie

31 Ewa Pluta nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie

32 Joanna Wiktorowska nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

33 Dorota Chuda nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

34 Justyna Kaczmarek nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie

35 Krystyna Śliwocka – Kurzydło nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie

36 Grzegorz Stefański nauczyciel Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

37 Dominika Stawicka nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

38 Marlena Lisiecka nauczycielka Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie

39 Dorota Smusz nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

40 Jacek Leman nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

41 Renata Stachowiak nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Gnieźnie

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki