BIPPoniedziałek, 02.8.2021

Nowa pracownia komputerowa

Nowa pracownia komputerowa

Pracownia składa się z 20 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz stanowiska dla nauczyciela. Do dyspozycji są też dwie drukarki, rzutnik i dwa skanery. Dodatkowo w bibliotece zainstalowano centrum multimedialne.

Fundusze na wyposażenie pracowni pochodziły z EFS – wartość pracowni wraz z infrastrukturą wynosi 98 tys. zł.

W listopadzie nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu nowych technologii informacyjnych i promowania e-lerningu jako systemu wspomagającego nauczanie tradycyjne.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych