BIPCzwartek, 01.6.2023

Sukcesy PCPR

Sukcesy PCPR

Projekt, który jest adresowany do osób niepełnosprawnych cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne, osób upośledzonych umysłowo, pracowników służb społecznych, przedstawicieli samorządów, oraz przedsiębiorców - jako potencjalnych pracodawców, gnieźnieńskie PCPR realizuje już drugi rok.

Program obejmuje prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich bliskich i opiekunów, opracowanie broszur informacyjnych dotyczących środowiska chorych i oferowanej pomocy, a także promowanie dobrych praktyk, wzorów i modeli poprzez m.in. zajęcia arteterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, promocję twórczości osób niepełnosprawnych, prezentację firm zatrudniających osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i spotkania informacyjno - edukacyjne dla pracodawców.

Jest on realizowany w porozumieniu z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Prestiżowa nagroda PFRON to nie jedyny sukces PCPR. Przed kilkoma dniami placówka otrzymała informacje o tym, że Ministerstwo Polityki Społecznej przekaże 35 tys. na realizację trzech innych projektów: "Moje mieszkanie", "ABC rodzinnej opieki zastępczej" oraz "Gdy się ruszam, to się rozwijam".

"Moje mieszkanie" ma poprawić sytuację socjalno-bytową wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, wykształcić u nich umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmowania ważnych decyzji życiowych, poszukiwania pracy oraz zachowań asertywnych. Projekt jest adresowany do młodzieży w wieku od 18 do 24 roku życia, pozostających pod opieką PCPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rezultatem projektu "ABC rodzinnej opieki zastępczej" ma być m.in. dostęp do rzetelnej, bezpłatnej informacji i możliwość korzystania z fachowej pomocy przez osoby, które chcą pełnić rolę opiekunów zastępczych lub które są już rodzicami zastępczymi, a także wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych.

Z kolei w ramach projektu "Gdy się ruszam, to się rozwijam" zostanie wybudowany w Trzemesznie plac zabaw.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki