BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Kolejne fundusze na walkę z bezrobociem

Kolejne fundusze na walkę z bezrobociem

Na realizację projektu " Własny Biznes" urząd pozyskał fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pomocy skorzysta 15 osób. Otrzymają one pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestniczyć będą w kursie ,,Przedsiębiorczość i marketing\'\', a zainteresowani objęci zostaną także doradztwem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie realizacji jest współfinansowany, również z EFS, program " Zdobywam doświadczenie", przeznaczony dla młodzieży.
Wsparcie w postaci staży, szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedzonych kursami w zakresie prowadzenia własnej firmy otrzyma 196 osób.

Do młodych bezrobotnych adresowany jest też program ,,Praca dla młodych - dobry start\'\', finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Gnieźnieński PUP planuje objąć projektem 80 osób, spełniających kryteria art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ,,O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy\'\'. Dla 50 osób przewidziano staże, dla 30. kursy grupowe i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób. Projekt będzie realizowany do końca tego roku.

W tym samy czasie i także z rezerwy Funduszu Pracy realizowany będzie program ,,Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD\'\'. Projektem będzie objętych 75 osób, spełniających kryteria art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Będą one mogły uczestniczyć w kursach grupowych i indywidualnych, otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub też otrzymają pomoc w postaci wyposażenia stanowisk pracy.

Ewa Michalak


Fot. : Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Małgorzata Matczak.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki