BIPNiedziela, 04.6.2023

W trosce o chorych psychicznie

W trosce o chorych psychicznie

Wśród zamierzonych celów jest zdiagnozowanie środowiska, podpisanie partnerstwa między instytucjami i organizacjami społecznymi, działającymi w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich bliskich i opiekunów, opracowanie broszur informacyjnych dotyczących środowiska chorych i oferowanej pomocy, a także promowanie dobrych praktyk, wzorów i modeli poprzez m.in. zajęcia arteterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, promocję twórczości osób niepełnosprawnych, prezentację firm zatrudniających osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne i spotkania informacyjno - edukacyjne dla pracodawców.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu z instytucjami i organizacjami społecznymi, dzięki czemu znacznie wzrastają możliwości kadrowe, lokalowe i techniczne niezbędne do właściwego i profesjonalnego wykonania planowanych zadań.
Ośrodki pomocy społecznej i organizacje społeczne zabezpieczają pomieszczenia potrzebne do prowadzenia zajęć i działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, pomagają w naborze adresatów projektu, dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych.
Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, podobnie jak pracownicy PUP, pomogą przy opracowaniu broszur informacyjnych, ich dystrybucji, a lekarze psychiatrzy będą pracować w punktach informacyjno-konsultacyjnych. OHP udostępni pomieszczenia i zajmie się dystrybucją materiałów.

Najpowszechniejszą chorobą psychiczną w Polsce jest schizofrenia - cierpieć może na nią do 400 tys. osób i tylko 28 procent z nich jest zatrudnionych. Jest to o tyle niepokojące, że na chorobę tę zapadają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy jeśli nie otrzymają odpowiedniego wsparcia stają się grupą trwale wykluczoną z rynku pracy, a w konsekwencji z życia społecznego.

Powiat Gnieźnieński liczy około 140 tys. mieszkańców, 16 procent z nich stanowią niepełnosprawni. Można przyjąć, że znaczna część z nich odczuwa różnego rodzaju dolegliwości psychiczne. Oferta pomocy jest ciągle niewystarczająca, brakuje zrozumienia i indywidualnego podejścia. W powiecie poza jednym ośrodkiem wsparcia - Środowiskowym Domem Samopomocy ,,Dom Anki\'\' nie funkcjonują żadne inne placówki tego typu, zapewniające opiekę i terapię.

Przytoczone dane pokazują jak ważne jest podjęcie działań, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób dotkniętych zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. Niestety, mimo tak dużego postępu w rozwoju cywilizacyjnym, wzrostu świadomości wśród osób zdrowych, ciągle bardzo trudno obalić istniejące stereotypy myślenia o niepełnosprawnych. Stąd poza bezpośrednim wsparciem chorych, projekt przewiduje także spotkania warsztatowe z pracownikami służb społecznych i opiekunami.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki