BIPCzwartek, 08.6.2023

Spotkanie polsko-niemieckich grup roboczych

Spotkanie polsko-niemieckich grup roboczych

Porozumienie zostało podpisane w Gnieźnie 5 czerwca tego roku. Jego celem ma być podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i jego atrakcyjności oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Na bazie porozumienia powstały trzy grupy robocze, które ustalą szczegółowe kierunki działania: ds. treści i kierunków kształcenia, którego przewodniczącym został Sylwester Sip, ds. statutowo - finansowo - prawnych i biznesplanu (przewodniczący - Juliusz Trojanowski) oraz ds. środków unijnych (przewodniczący Jerzy Kałwak). W skład zespołów wchodzą także przedstawiciele partnerskiego powiatu Teltow-Flaeming w Niemczech.

Pierwsze spotkanie grup odbyło się w czwartek w Gnieźnie. Rozmawiano m.in. o kwestiach związanych z tworzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego, które będzie się zajmowało przekwalifikowywaniem osób dorosłych, o możliwościach wykorzystania funduszy unijnych do celów kształcenia oraz najbardziej poszukiwanych na lokalnym rynku zawodów. Ustalono wstępnie, że należy szkolić w zakresie zawodów związanych z obróbką metalu (w tym kursu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie), zawodu mechatronik oraz obsługi biurowej. Strona niemiecka zaoferowała przeszkolenie polskiej kadry.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki