BIPPiątek, 09.6.2023

Konwent samorządowy

Konwent samorządowy

Jednym z gości konwentu był dyrektor gnieźnieńskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Włodzimierz Pilarczyk, który zwrócił się do przedstawicieli gmin z prośbą o wsparcie finansowe zakupu karetki wypadkowej. Wójtowie i burmistrzowie ze zrozumieniem podeszli do tej kwestii i zadeklarowali pomoc gmin.

Samorządowcy rozmawiali także o problemach, jakie pojawiły się z selektywną zbiórką odpadów. Pięć lat temu firma Recykling Centrum podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dzisiejszym URBIS-em. Na mocy tej umowy za symboliczną opłatą dostarczone zostały pojemniki do zbiórki szkła, a URBIS miał zajmować się ich oczyszczaniem i powrotnym dostarczaniem szkła do Recykling Centrum. Firma ta nie jest jednak zadowolona ze współpracy z gnieźnieńską spółką . Jak powiedział podczas konwentu Mirosław Magierowski, dyrektor firmy, zbiórka stłuczki jest w Gnieźnie kilkakrotnie niższa niż w innych miastach podobnej wielkości, a nawet mniejszych. Zupełnie niezrozumiałe jest także zarówno dla niego, jak i lokalnych władz zabranie przez URBIS pojemników z Trzemeszna i ich niewykorzystywanie. - Z oczyszczonej stłuczki można wielokrotnie robić opakowania szklane - mówił o zaletach selektywnej zbiórki dyrektor Magierowski. Starosta Krzysztof Ostrowski zadeklarował rozmowę z prezesami URBIS-u, a jeżeli porozumienie nie będzie możliwe, rozpatrywana będzie inna forma współpracy.

Ochrony środowiska dotyczyła również kwestia usuwania azbestu, przedstawiona przez dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Romana Kujawskiego. Azbest trzeba będzie usunąć do roku 2032, a obecnie przygotowywany jest powiatowy plan usuwania, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych. Powiat już kilka miesięcy temu zwrócił się do gmin o dokonanie na swoim terenie inwentaryzacji azbestu. Apel o przekazywanie tych danych dyrektor Kujawski powtórzył w trakcie konwentu.

W połowie maja doszło do zawiązania w Gnieźnie komitetu organizacyjnego EURO 2012, składającego się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz szkół wyższych. O zgłoszonych podczas pierwszego spotkania pomysłach wykorzystania mistrzostw do rozwoju miasta i powiatu powiedział wójtom i burmistrzom starosta Ostrowski. Jednym z nich jest rozbudowa stadionu sportowego, drugim promocja turystyczna. Rozbudowa obiektu sportowego, z uwagi na bardzo wysokie nakłady, niewspółmierne do późniejszych korzyści, spotkała się jednak z niechęcią.

Tematami konwentu były ponadto: oferty inwestycyjne powiatu (relacjonowany przez dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju starostwa Agnieszkę Rzempała-Chmielewską) oraz szkolenia językowe dla pracowników samorządowych i pracowników oświaty (przedstawiony przez dyrektora Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Jerzego Kałwaka).

Na zakończenie starosta powiedział o zamiarach poprawy kształcenia w powiecie: potrzebie edukacji zawodowej, dostosowaniu szkolenia do rynku pracy i utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także poprawy doradztwa zawodowego w gimnazjach.

Gospodarzem kolejnego konwentu będzie gmina Łubowo.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki