BIPNiedziela, 04.6.2023

Współtworzyli nasze miasto. Dni Kultury Żydowskiej w Gnieźnie.

Współtworzyli nasze miasto. Dni Kultury Żydowskiej w Gnieźnie.
Ich celem jest przybliżenie mieszkańcom naszego miasta religii i kultury narodu, który przez wieki współtworzył historię naszego państwa. Przy realizacji projektu do współpracy udało się zaprosić Teatr im. Aleksandra Fredry oraz gnieźnieńskie szkoły: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego oraz II Liceum im. Dąbrówki.

Współżycie obok siebie Polaków i Żydów sięga swymi korzeniami do czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, do wielonarodowościowego charakteru państwa polsko-litewskiego. Tradycja kulturowa wielonarodowościowej Rzeczypospolitej została dramatycznie przerwana w latach II wojny światowej. W powojennych latach ograniczonej suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej również nie mogła ona swobodnie się rozwijać. W zbiorowej świadomości mieszkańców Gniezna zatarła się nieco pamięć o minionej wielokulturowości miasta. Dlatego też studenci kulturoznawstwa podjęli próbę poznania historii i tradycji gnieźnieńskich Żydów. Od początku II semestru pracują nad projektem zatytułowanym Przywrócić pamięć. Koordynatorkami tego projektu są dr Violetta Julkowska oraz dr Agata Skórzyńska - wykładowczynie "Milenium". W czasie jego trwania odwiedzali oni gnieźnieńskie archiwa i muzea w poszukiwaniu zdeponowanych tam judaików. W ramach warsztatów z „historii mówionej” przeprowadzili wywiady z mieszkańcami pamiętającymi przedwojenne Gniezno. Wysłuchali również wykładu dr Aleksandry Boroń z UAM na temat współczesnego Izraela. Studenci kulturoznawstwa efektami swych poszukiwań nad przywracaniem pamięci o przedwojennym, żydowskim Gnieźnie pochwalą się właśnie w czasie Dni Kultury Żydowskiej.

Z powodu bogactwa i różnorodności propozycji tegoroczne spotkanie z kulturą żydowską zostało podzielone na dwa dni. By tradycji uczynić zadość Gnieźnieńskie Dni Kultury Żydowskiej rozpoczną się Hawdalowym wieczorem 9 czerwca 2007 r. o godz. 18.00. Tego sobotniego wieczoru zapraszamy do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Mieszka I 20, mieszczącego się w dawnym budynku gminy żydowskiej. W szkolnej auli przy blasku kończących szabas hawdalowych świec będzie można wysłuchać krótkich wykładów dra Rafała Witkowskiego Żydzi w Gnieźnie, dr Aleksandry Boroń Kontrasty kulturowe współczesnego Izraela oraz dr Anny Ziółkowskiej Zagłada wielkopolskich Żydów. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Alicji Kobus z poznańskiej filii Związku Wyznaniowych Gmin Żydowskich, Haliny Kowalewskiej - jedynej gnieźnianki uhonorowanej medalem "Sprawiedliwi wśród narodów świata" - oraz Zdzisława Gałyńskiego i Eugeniusza Szydłowskiego ze Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu". W przerwie będzie można raczyć się degustacją specjałów żydowskiej kuchni, oglądając przy tym wystawę twórczości uczniowskiej o tematyce żydowskiej. Po przerwie aktorzy gnieźnieńskiego teatru przedstawią udramatyzowaną próbę czytaną Sędziów Stanisława Wyspiańskiego w reż. Andrzeja Malickiego. Halina Benedykt - studentka "Milenium" - wystąpi z programem muzycznym Hommage a Janusz Korczak. Autorem muzyki oraz aranżacji wokalnej jest Aleksander Maliszewski. W tej części programu swe zdolności aktorskie zaprezentują również zgromadzonej publiczności uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego.

W drugiej części Hawdalowego wieczoru dominować będzie muzyka i zabawa. Wraz z zapadnięciem zmierzchu na placu przed dawnym budynkiem gminy żydowskiej rozpocznie się koncert muzyki żydowskiej. Rozpoczną go uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, którzy zagrają fragmenty Skrzypka na dachu. Następnie tańce żydowskie przedstawi zespół "Gnieźnianie" - działający przy II Liceum Ogólnokształcącym. Popisy muzyczne przerywane będą pokazem mody i obrzędów żydowskich. W czasie pokazu będziemy – między innymi – bawić się na żydowskim weselu. Hawdalowy wieczór zakończy występ gwiazdy wieczoru, zespołu "Shalom". Zachęcająca do tańca muzyka tego zespołu będzie stanowiła godne zwieńczenie pierwszego dnia spotkań z kulturą żydowską. Na imprezy organizowane w szkole muzycznej wstęp jest wolny.

W poniedziałek 11 czerwca 2007 r. w Teatrze Aleksandra Fredry przy ul. Mickiewicza 9 będziemy uczestnikami niecodziennego w naszym grodzie wydarzenia. Tego dnia o godz. 18.00 wystąpi ze spektaklem muzycznym "Darkling" zespół American Opera Projects z Nowego Jorku. Spektakl opowiada o żydowskim losie w minionym stuleciu poprzez indywidualne doświadczenia scenicznych bohaterów. Jego reżyserem jest Michael Comlish, muzykę do poezji Anny Rabinowitz skomponował Stefan Weisman. Spektakl przygotowany został z iście amerykańską inwencją - dość powiedzieć, że na scenie wystąpi 25 aktorów. Bilety w cenie 10 zł można nabyć w kasie teatru.

Dr Klaudiusz Święcicki
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki