BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Akcje prozdrowotne

Akcje prozdrowotne
Wsparcie finansowe przyznano na następujące zadania:
 1. Profilaktyka Zdrowego Trybu Życia, które będzie realizowane przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Poznaniu, Zarząd Rejonowy w Gnieźnie - kwota dotacji - 5.200 zł.

 2. Pierwsza Pomoc i Prawidłowe Zachowanie się w Trakcie Nagłych Zdarzeń Losowych
  - realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "Na Ratunek" - kwota dotacji - 10.000 zł,
  oraz Polski Czerwony Krzyż kwota dotacji 10.000 zł.

 3. Wyrównywanie i Niwelowanie Barier w Komunikowaniu się
  - realizowane przez Polski Czerwony Krzyż - kwota dotacji - 16.000 zł

 4. Profilaktyka Nowotworowa

  1. "Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po mastektomii", która będzie prowadzona przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Amazonek - kwota dotacji 3.200 zł

  2. "Badanie na wykrywanie krwi utajonej w kale" - wykonywane przez
   - Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - kwota dotacji - 5.000 zł.

  3. "Badanie gruczołu krokowego" - wykonywane przez:
   - Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie - kwota dotacji 4.000 zł oraz
   - NZOZ "SANITAS" - kwota dotacji - 4.000 zł.
Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki